Slide background

Binoculair zien

Functionele oogzorg

Binoculair zien is het kijken met twee ogen. Als dit op de juiste manier ontwikkeld is, is er optimaal stereoscopisch zicht. Om dit optimale “stereo” zien te bereiken, moeten de beide ogen tegelijk exact naar hetzelfde punt kijken, zodat de zogenaamde corresponderende netvliescellen van het rechter- en het linkeroog tegelijkertijd belicht worden. Zelfs als hierin maar een kleine afwijking zit, kan er sprake zijn van een fixatie disparatie.

Fixatie disparatie

Als er sprake is van een fixatie disparatie, kijken de beide ogen dus niet tegelijk naar hetzelfde punt en is het stereo zien verminderd. Er is echter nog geen sprake van dubbelzien of scheelzien. Dit komt doordat het visuele systeem de mogelijkheid heeft om, tot op zekere hoogte, de beelden van beide ogen tot één geheel te versmelten.

MKH Pola-test methode

De grootte van de fixatie disparatie kan alleen gemeten worden met de MKH pola-testmethode (Meting en Correctie volgens prof. Haase). Het brilrecept dat daaruit volgt, zal een combinatie zijn van sferische, torische en prismatische glazen. Na acht weken doen we weer een controleonderzoek en kijken we of de klachten zijn afgenomen. Om een indruk te krijgen van eventuele problemen, hebben wij een vragenlijst ontwikkeld. Als je deze invult en aan ons opstuurt, kunnen wij gerichte adviezen geven.

Refractie proeven