Wat doen wij met functionele oogzorg ?

Bij ons kun je terecht voor een functioneel optometrisch onderzoek. Hierbij kijken we naar de gezondheid van de ogen. Wanneer er sprake is van een pathologisch probleem dan word je doorverwezen naar de oogarts. Zijn de ogen gezond dan volgt een oogmeting. Bij deze meting wordt de gezichtsscherpte (het vermogen om scherp te zien) en de kwaliteit van de samenwerking van de ogen beoordeeld. Dit noemt men een functioneel oogzorg onderzoek.

Oog voor Fixatie Disparatie

Wanneer je naar een oogarts gaat, wordt alleen de gezichtsscherpte en de gezondheid van de ogen bekeken. De optimale samenwerking van de ogen en de oogbalans wordt niet gecontroleerd. Een van de meest voorkomende visuele disfuncties is fixatiedisparatie, afgekort FD. Dit wordt veroorzaakt door een onjuiste oogsamenwerking. Bij fixatiedisparatie nemen de hersenen de twee beelden niet als een stabiel enkelbeeld waar. Onderstaande plaatjes geven een normaal binoculair (samenwerking van bij de ogen) gezichtsvermogen en een verstoorde binoculair gezichtsvermogen aan.

Hoe herken ik de aanwezigheid van verborgen visuele afwijkingen? Visuele problemen zoals een verminderde of onjuiste oogsamenwerking, kunnen leiden tot visuele stress. Deze stress uit zich vaak in een verzameling vage, maar zeer vervelende klachten. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Concentratieverlies
 • Hoofdpijn
 • branderige ogen
 • slechte werkhouding
 • nekklachten
 • vermoeidheid
 • gedragsproblemen
 • slordig handschrift
 • onhandige motoriek
 • (over)gevoelig voor (zon)licht
 • matig afstanden kunnen inschatten

Fixatiedisparatie een verborgen visueel probleem

Maar liefst 80% van de informatie die je dagelijks verwerkt is visueel. Om goed te kunnen presteren geldt als basisvoorwaarde dat je visueel fit bent. Naast scherp zicht moeten de ogen ook goed samenwerken.
fd-2

Bij een onjuiste oogsamenwerking kom het beeld van het rechteroog niet goed overeen met het beeld van het linkeroog. Dit fenomeen heet in de oogzorg fixatiedisparatie (FD). Kinderen en volwassene met FD kunnen door een FD oogspecialist uitstekend  geholpen worden om de  juiste oogbalans terug te krijgen.

Senso-motorische integratie en FD

FD wordt minder snel herkend omdat je wel scherp zicht hebt, maar een vervormt beeld ziet. Dit speelt met name in het perifere  van het gezichtsveld. Hierdoor is het gezichtsveld smal

Doordat de corresponderende netvliescellen niet goed met elkaar samenwerken, kunnen teksten ook bewegen (dansende letters).

letterMensen met een FD oogafwijking verwerken de visuele informatie niet goed. Hierdoor hebben zij vaak naast genoemde leerproblemen, ook een slechte oog-handcoördinatie, een matige ruimtelijke oriëntatie, vaak een slordig handschrift maar ook lichamelijke klachten zoals vermoeidheidsverschijnselen, hoofdpijn, nekklachten, angst (schrikeffect), branderige ogen, (over)gevoelig voor (zon)licht, etc.

Bij mensen met sensorische integratiestoornissen  waar tevens FD is geconstateerd, kan dus veel winst met betrekking tot gezondheid behaald worden door FD te minimaliseren. De visuele waarneming verbetert, wat leidt tot een positieve reactie van het lichaam.

Normaal binoculair enkelzien

Het totale beeld van het rechter- en het linker oog (het rode gebied) vallen bij goed binoculair zicht exact op elkaar. Resultaat: optimaal “breed” beeld.

Zicht bij fixatiedisparatie (FD)

SamenBij Fixatie Disparatie is er sprake van een iets afwijkend binoculair zicht. Je ziet wel scherp iets van diepte, maar het kost je lichaam heel veel onnodige energie om het beeld prettig waar te nemen. Omdat de beelden in het centrum niet goed op elkaar liggen, gaan deze bewegen en dat geeft een onrustig en beperkt zijdelings zicht.