Disclaimer

 

De informatie op onze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen en mogen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Robert Bos Opticiens is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website. Informatie verzonden aan Robert Bos Opticiens via de e-mail of de website van Robert Bos Opticiens is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. De informatie op onze website is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is de gebruiker van onze website niet toegestaan om (delen van) onze website te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden of een link te creëren tussen de website van Robert Bos Opticiens en een andere website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Robert Bos Opticiens.