De optimale samenwerking van de ogen en de oogbalans wordt door ons  gecontroleerd
 • Concentratieverlies
 • Hoofdpijn
 • Branderige ogen
 • Slechte werkhouding
 • Nekklachten
 • Vermoeidheid
 • Gedragsproblemen
 • Slordig handschrift
 • Onhandige motoriek
 • (Over)gevoelig voor (zon)licht
 • Matig afstanden kunnen inschatten

De optimale samenwerking van de ogen en de oogbalans wordt door ons  gecontroleerd. Een van de meest voorkomende visuele disfuncties is fixatie disparatie, afgekort FD. Dit wordt veroorzaakt door een onjuiste oogsamenwerking. Bij visuele disfuncties nemen de hersenen de twee beelden niet als een stabiel enkelbeeld waar. 

Onderscheid tussen Zien en Zicht

 • Zicht is het vermogen om via de ogen lichtprikkels door te seinen naar de hersenen. 
 • Zien is het vermogen om op correcte wijze de informatie die visueel wordt verkregen, te interpreteren. Zien beschouwt men als een hersenfunctie.

Visueel Fit?

Aangezien van alle informatie die wij dagelijks via onze zintuigen opnemen, maar liefst tachtig procent visueel is, zal het duidelijk zijn, dat een goed functionerend visueel systeem de levenskwaliteit verhoogt. om goed te kunnen leren en presteren dient men visueel fit te zijn. Niet alleen een scherp zicht is heel belangrijk, maar men moet vooral ook goed kunnen zien.

Whiplash en de ziekte van Meniére?

Ook voor mensen die door genoemde fenomenen niet goed kunnen functioneren kan een oogsamenwerkings onderzoek bijzonder positief uitpakken.

een verborgen visueel probleem

Maar liefst 80% van de informatie die je dagelijks verwerkt is visueel. Om goed te kunnen presteren geldt als basisvoorwaarde dat je visueel fit bent. Naast scherp zicht moeten de ogen ook goed samenwerken. Bij een onjuiste oogsamenwerking kom het beeld van het rechteroog niet goed overeen met het beeld van het linkeroog.

Dit fenomeen heet in de oogzorg visuele disfuncties (FD). Kinderen en volwassene met FD kunnen door een FD oogspecialist uitstekend  geholpen worden om de  juiste oogbalans terug te krijgen

Senso-motorische en FD

Mensen met een visuele disfuncties (FD) oogafwijking verwerken de visuele informatie niet goed. Hierdoor hebben zij vaak naast genoemde leerproblemen, ook een slechte oog-handcoördinatie, een matige ruimtelijke oriëntatie, vaak een slordig handschrift maar ook lichamelijke klachten zoals vermoeidheidsverschijnselen, hoofdpijn, nek klachten, angst (schrik effect), branderige ogen, (over)gevoelig voor (zon)licht, etc. Bij mensen met sensorische integratiestoornissen  waar tevens visuele disfuncties (FD) is geconstateerd, kan dus veel winst met betrekking tot gezondheid behaald worden door FD te minimaliseren. De visuele waarneming verbetert, wat leidt tot een positieve reactie van het lichaam.

Zicht bij visuele disfuncties (FD)

Het totale beeld van het rechter- en  het linker oog (het rode gebied) vallen bij goed binoculair zicht exact op elkaar. Resultaat: optimaal “breed” beeld. Bij Fixatie Disparatie is er sprake van een iets afwijkend binoculair zicht. Je ziet wel scherp iets van diepte, maar het kost je lichaam heel veel onnodige energie om het beeld prettig waar te nemen.

Omdat de beelden in het centrum niet goed op elkaar liggen, gaan deze bewegen en dat geeft een onrustig en beperkt zijdelings zicht. Normaal binoculair enkelzien Het totale beeld van het rechter- en het linker oog (het rode gebied) vallen bij goed binoculair zicht exact op elkaar. Resultaat: optimaal “breed”  beeld.