Slide background

Hoortest

Om te testen of het gehoor al dan niet goed functioneert zijn er een aantal verschillende gehoortests of hoortests beschikbaar. Alle testen kunnen worden afgenomen in onze audiocabine die speciaal is ingericht voor de testen.

Deze afbeelding blijft eigendom van Alpha Akoestiek BV

Er zijn verschillende soorten hoortests. De meest uitgevoerde hoortest is de afname van het audiogram. Met deze gehoortest wordt de gevoeligheid van het oor getest voor (pure) tonen. De gegevens van deze hoortest zijn belangrijk voor het aanpassen van een hoortoestel.

Daarnaast wordt vaak ook een spraakaudiogram afgenomen om te zien wat het gehoor maximaal kan presteren bij het verstaan van woorden. Deze hoortest geeft inzicht hoe de cliënt verstaat in in stilte.

VSM staat voor Visual Speech Mapping, een instrument waarmee wij Hoorspecialisten een optimale aanpassing van uw hoortoestel kan realiseren. Met VSM worden de werkzaamheden naar u, de KNO-arts en/of het Audiologisch Centrum zichtbaar gemaakt.

Het is een gebruiksvriendelijk systeem waarmee we kunnen meten wat er exact aan geluid uw trommelvlies bereikt, onafhankelijk van eventuele instellingen in het hoortoestel. Ook bij open aanpassingen kan deze meting worden gebruikt.De audicien test wat er van verschillende geluiden aankomt op het trommelvlies en of het hoortoestel op de goede plaats genoeg versterking geeft om spraak te verstaan. Dit kan dan direct aangepast worden in de hoortoestellen.

We onderscheiden vier soorten hoortoestellen:

  • onzichtbare hooroplossing (IHO)
  • luidspreker in het oor (LIHO)
  • achter het oor (AHO)
  • volledig in de gehoorgang (CIC, completely in channel)

Wij doen zaken met alle leveranciers van alle merken hoortoestellen. Door dit brede assortiment is er voor elk individu een juiste oplossing te vinden. Ieder merk heeft uiteraard verschillende typen hoortoestellen. HIer onder een korte uitleg over de verschillen.